Lidocaine

$0.00

LIDOCAINE lidocaine hydrochloride monohydrate 1% (50 mg/5 mL) injection, 5 x 5 mL ampoules

Description

lidocaine hydrochloride monohydrate 1% (50 mg/5 mL) injection, 5 x 5 mL ampoules (PICMI)